PEPSİCO DAHA İYİ BİR GELECEK İÇİN KIZ ÖĞRENCİLERİ DESTEKLİYOR
Dünyanın lider yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın birçok başlığı altında çalışmalar yürütürken, özellikle Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Nitelikli Eğitim başlıkları altında uzun yıllardır değer yaratan projeler hayata geçirerek kız öğrencileri desteklemeyi sürdürüyor. PepsiCo Vakfı desteğiyle bu konuda hayata geçirdiği PepsiCo Bilim Kızları Akademisi projesi ile kız öğrencilerin STEM alanında gelişimine destek oluyor.
pepsico-daha-iyi-bir-gelecek-icin-kiz-ogrencileri-destekliyor
  • 4017
  • 09.10.2022 20:53:50

PepsiCo, pep+ stratejisi doğrultusunda çeşitlilik, eşitlik ve dahil etmeyi hem toplum hem işi için hayati bir mesele olarak ele alırken bu konularda hayata geçirdiği projelerle etki alanını genişletmeye devam ediyor. Kadınların sosyal ve ekonomik alanda her geçen gün daha da güçlendiği bir toplum hedefiyle çalışmalarını sürdüren PepsiCo, özellikle kız öğrencilerin eğitim ve gelişimini desteklemeyi sürdürüyor. Her yıl milyonlarca kadının ayrımcılıkla mücadele ettiği; eğitim hakkı, sağlık hakkı gibi birçok temel hakka erişemediği dünyada, PepsiCo hayata geçirdiği projelerle bu hayati meselenin sürdürülebilir şekilde çözülmesine destek olmaya çalışıyor. Bu yılın şubat ayında başlayan PepsiCo Bilim Kızları Akademisi de bu projelerden biri. Proje kadınların STEM alanlarında daha fazla yer almalarını hedefliyor.

Birleşmiş Milletler tarafından 2011 yılında ilan edilen 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü vesilesiyle, PepsiCo olarak kız öğrencileri desteklemek adına hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgi veren PepsiCo Türkiye Kurumsal İlişkiler ve Sürdürülebilirlik Kıdemli Direktörü Esra İren, “Daha yaşanılabilir bir dünya ve daha iyi bir gelecek inşa etmek için çeşitliliği, eşitliği ve kapsayıcılığı geliştirmemiz gerektiğine inanan bir kurumuz. Uzun yıllardır bu anlayışla hareket ediyor ve geçen yıl açıkladığımız PepsiCo Pozitif stratejimiz doğrultusunda bu yöndeki projelerimizi hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Özellikle cinsiyet eşitliği ve kız öğrencilerinin gelişimi için yaptığımız çalışmalarla birçok sektöre rol model olduğumuza inanıyorum. Bu konuda gerçekleştirdiğimiz projelerden biri PepsiCo Bilim Kızları Akademisi projesi.  Rehber olarak aldığımız “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın “Nitelikli Eğitim” ve “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” alanında başlıklarındaki çalışmalara da katkı sağlayan bu proje çerçevesinde öğrenciler maddi desteğin yanı sıra akademik ve kişisel gelişimleri kapsamında çeşitli eğitimler alıyor. Bu projenin en temel amacı; kadınların STEM alanlarında daha fazla yer almalarını sağlamak ve STEM alanlarına katılımda oluşan toplumsal cinsiyet açığının kapanmasına katkıda bulunmak. Ayrıca Milyon Kadına Mentor projemizi de bu kapsamda bursiyerlerimizin kullanımına açtık. Eğitim programını hazırlamadan önce, kızlarımızla akademik, sosyal beceriler konusunda gelişimlerine nasıl katkıda bulunacağımızı irdelediğimiz, öğrencilerinde katıldığı toplantılar düzenledik. Burada kızlarımız ihtiyaç ve beklentilerini ifade ettiler, onların beklentileri çerçevesinde programlar oluşturduk.”

9 kız öğrenci 10 staj programına başladı

Kız öğrencilere destek olmak için PepsiCo’da staj imkanı sağladıklarını söyleyen İren, “Yaz stajlarını şirketimizde tamamlayan 9 bursiyerimiz var. Şirketimizde staj yapan bursiyerlerimizin içinden bir öğrencimiz fabrikadaki stajının ardından genel müdürlükte de staj yapma şansına sahip oldu. Bu projemizi önümüzdeki yıllarda da sürdürülebilir bir şekilde devam ettirmeyi istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Taşkın ise, “Hayat herkese eşit fırsatlarda imkan sağlamıyor. Kadınlarımızı eğitimde, iş ve sosyal hayatta belirli kalıplara yönlendiren ön yargılar maalesef hala devam ediyor. Türk Eğitim Vakfı olarak bu geleneksel kalıp yargıları ortadan kaldırmanın yanı sıra çeşitliliği, kapsayıcılığı ve eşitliği teşvik etme konusunda her dönem ve her şartta üstümüze düşen görevleri yerine getirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Kız yurtlarımız, hayata geçirdiğimiz burs fonları, projeler ve iş birliklerimiz ile eğitim alan kız öğrencilerimizin eşit fırsatlara sahip olması adına gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bu anlamda Bilim Kızları Akademisi çok değerli. PepsiCo, öğrencilerimize sadece maddi destek sağlamak değil, başarılı ve ihtiyacı olana fırsat eşitliği sağlıyor. Kendi hikayesini yaratmak isteyen kız öğrencilerin arkasındaki rüzgar oluyor. PepsiCo’ya bu yolda Türk Eğitim Vakfı’nı yol arkadaşı seçtikleri için bir kez daha teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.

STEM alanında eğitim alan 200 kız öğrenciye Türk Eğitim Vakfı (TEV) üzerinden burs verildi

PepsiCo Vakfı desteği ile gerçekleştirilen PepsiCo Bilim Kızları Akademisi projesinde Türkiye’nin dört yanından farklı üniversitelerde STEM alanında eğitim alan 200 kız öğrenciye Türk Eğitim Vakfı (TEV) üzerinden burs veriliyor. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın gerçekleşmesine katkı sağlamak için yapılan proje çerçevesinde öğrenciler maddi desteğin yanı sıra akademik ve kişisel gelişimleri kapsamında çeşitli eğitimler alıyor. Bu projenin en temel amacı; kadınların STEM alanlarında daha fazla yer almalarını sağlamak.

Alanında uzman isimler ilham seminerleri düzenlendi

PepsiCo bu projede kızların eğitimleri, gelişimlerini ve kariyerlerini desteklemek için alanında uzman isimlerle birlikte çalışıyor. Bunların arasında, karadelikler, nötron yıldızları ve teorik astrofizik konusundaki araştırmaları ile dünya çapında ses getiren bilim kadını Feryal Özel yer de alıyor. Programda, iki hafta üst üste profesyonel hayata giriş eğitimi sonrasında üç tane ilham seminerleri düzenlendi. Bunlardan birincisi ünlü astrofizikçi Feryal Özel ile gerçekleşti. İkinci hem akademisyen hem de bir girişimci olan Özge Akbulut bir diğeri de özellikle döngüsel ekonomi çalışmalarıyla dikkat çeken Zöhre Kurt ile oldu.

PepsiCo 71 ülkede toplumsal cinsiyet eşitliği girişimlerini hayata geçirdi

PepsiCo global olarak bugüne kadar gençlerin nitelikli eğitime erişimi ve bu konudaki cinsiyet açığının azaltılmasına yönelik projeler hayata geçirdi. PepsiCo ayrıca, Milyon Kadına Mentor Hareketi’nin de önemli bir destekçisi. PepsiCo, pep+ stratejisi doğrultusunda çeşitliliği, eşitliği ve kapsayıcılığı geliştirerek daha iyi bir dünya inşa etmek için küresel amaçlar doğrultusunda bugüne kadar 71 ülkede toplumsal cinsiyet eşitliği girişimlerini hayata geçirdi.